Faaliyetlerimiz

Toprak Tarım genel faaliyet konusu tarım ve hayvancılık sektörünün içersindedir. Un fabrikaları, büyük ve küçükbaş hayvan yemi ile kanatlı yemi yapan yem fabrikaları ve kendi yemini kendi üreten hayvancılık işletmelerine hammadde tedarik hizmeti vermektedir. Ülkemizde tahıl en yoğun olarak Konya ovası ve Orta Anadolu da üretilmektedir. Toprak Tarım, Konya merkezde bulunmanın avantajı ile buğday, arpa, mısır gibi tahılları direkt müstahsilden temin etmektedir. Söz konusu ürünleri en uygun şekilde müşterilerine satışa sunmaktadır.

Firmamızın bu hizmetleri sağlamak için yeterli altyapısı mevcuttur. Toprak Tarım 45.000 m³ çelik silo hububat depolama tesisi ve 4.000 m² kapalı depoya sahiptir. Ayrıca bölgesinde hasat edilen mısır ve ayçiçeği tohumunun büyük kısmının depolanması sağlanmaktadır. Yenilikçi bir anlayışa sahip olan firmamız Konya bölgesinde kurulan ilk mısır kurutma tesisini 2010 yılında revize ederek kapasitesini 50 ton/saat'e çıkarmış bulunmaktadır.

Söz konusu tesis ithalatı ve montajı tamamlanarak 2011 yılı hasat döneminde çiftçilerimizin ve sanayicilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bu şekilde bölge çiftçisinin de ürününü en iyi şekilde değerlendirmesine hizmet etmektedir. Firmamız çalıştığı sanayi dalları ile tam bir entegrasyon içindedir, müşterisi grubumuzda yer alan un sanayinin yan ürünleri olan kepek, razmol, bonkalite gibi; yağ sanayinin de yağlı tohum küspelerini (ayçiçeği küspesi, soya küspesi, kanola küspesi vb) değerlendirerek yem sanayicilerine hammadde olarak sunmakta ve böylece sektörler arasında köprü görevi yapmaktayız. Her geçen gün gelişen tarım ve hayvancılık sektörü ilave hammadde ve çeşitlenen ürünlere ihtiyaç hissetmektedir.

Bu ihtiyaçtan yola çıkan firmamız müşterilerinin ihtiyacı olan ithal hammaddelerin temini ve dağıtımı hizmetlerini de yapmaktadır. Halen yüksek proteinli yağlı tohum küspeleri, soya fasulyesi, soya küspesi, kanola küspesi, mısır, buğday, d.d.g.s. ve mısır grizi gibi ürünlerin tedarik edilmesi ve yurt içinde ilgili sektörlere dağıtımı yapılmaktadır.